Những năm gần đây, Kon Tum đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể về kinh tế – xã hội. Trong đó, việc đầu tư phát triển các đô thị vệ tinh đã trở thành động lực quan trọng trong chiến lược phát triển của…