Khi đại dịch qua đi cũng là lúc thị trường bất động sản bắt đầu có những tín hiệu phục hồi, tuy nhiên nên hay không “xuống tiền” vào thời điểm hậu Covid vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Bất động sản vẫn là…