Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa có ý kiến thống nhất chủ trương cho phép 2 nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư với 2 dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc…