Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị mới tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với quy mô hơn 49 ha. Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa thống nhất chủ…