Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thu hút được 12 dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn Kon Tum năm 2020 Với quyết…