Từ khoảng 2018 trở lại đây, “mua để đó” hay còn được biết đến với hình thức đầu tư trung và dài hạn đang trở thành xu hướng đầu tư mới của giới đầu tư đất tại  Kon Tum. BĐS Kon Tum tiếp nối xu…